Přerov, Velká Dlážka 6          tel. 734 708 033,  777 861 968